جایگاه دفتر مطالعات و توسعه دانش و مهارت های سینمایی در چارت سازمان سینمایی کشور:

 بر اساس چارت سازمانی این سازمان شامل سه معاونت ذیل می باشد:

1-معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

2-معاونت امور آثار سینمایی و سمعی و بصری

3-معاونت امور فعالیت های سینمایی و سمعی- بصری

در این چارت معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان در صدر قرار دارد و سه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی، معاونت امور آثار سینمایی و سمعی و بصری و معاونت امور فعالیت های سینمایی و سمعی -بصری زیر مجموعه آن تعریف شده است.
اداره کل حوزه ریاست روابط عمومی و اموربین الملل، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، دفتر حراست، گزینش، اداره کل فیلم خانه ملی ایران زیر مجموعه این چارت هستند.

معاونت امور آثار سینمایی و سمعی و بصری دومین معاونت این مجموعه است که شامل دفتر ارزشیابی و نظارت بر آثار سینمایی و سمعی -بصری، دفتر توسعه آثار سینمایی و سمعی - بصری، دفتر مطالعات و توسعه دانش و مهارت های سینمایی و سمعی - بصری می شود.

اهداف در نظر گرفته شده برای دفتر مطالعات و توسعه دانش و مهارت های سینمایی و سمعی بصری:

 • سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تاسیس،توسعه یا انحلال موسسات آموزشی و پژوهشی سینمایی
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ایجاد رشته های جدید سینمایی در مراکز آموزش عالی
 • پژوهش و تحقیق به منظور بومی سازی و توسعه فناوریها، تولیدو محتوا و ارتقاء کیفیت محصولات سینمایی
 • تحقیق، مطالعه نیازسنجی و ارزیابی آموزش و پژوهش سینمایی و سمعی بصری
 • مطالعات اقتصادی فرهنگی در مورد بازار مصرف محصولات سینمایی و سمعی بصری
 • برنامه ریزی به منظور رشد وتوسعه آموزش،پژوهش، دانش و مهارت های سینمایی و سمعی بصری در کشور
 • بررسی،تجزیه و تحلیل شاخص ها و سنجش کیفی آثار و تولیدات سینمایی و سمعی بصری با همکاری مراجع ذیربط
 • استاندارد سازی خدمات سینمایی برای حفظ و ارتقای کیفیت آثار و تولیدات سینمایی با همکاری مراجع ذیربط
 • صدور مجوز تاسیس موسسات، شرکتها و مراکز آموزشی آزاد سینمایی و سمعی و بصری و نظارت بر آنها
 • برنامه ریزی در راستای افزایش سهم کالای سینمایی در سبد مصرف جامعه
 • روز آمد بانک اطلاعات در کشور

 

معرفی واحدهای زیرمجموعه دفتر مطالعات و توسعه دانش و مهارت های سینمایی و سمعی بصری:


چارت دفتر

 

1-واحد پژوهش

واحد پژوهش دفتر مطالعات وتوسعه دانش و مهارتهای سینمایی شامل:

1-1واحد آمار و بانک اطلاعات

2-1واحدمطالعه ، پژوهش و ترجمه

3-1واحد مجله اینترنتی سینمایی

4-1واحد نظرسنجی-اثرسنجی

5-1واحد نشست ها،همایشهای تخصصی و تورهای آموزشی

6-1کتابخانه –آرشیو

 

2-واحد آموزش

1-2واحد صدور مجوز

2-2واحدنظارت

3-2واحد نظارت

4-2واحد گواهینامه

5-2واحد تایید اساتید و طرح درس

 

3- واحد ارزیابی و ارزشیابی فیلمنامه :

1-3شورای ارزیابی فیلمنامه

2-3شورای ارزشیابی فیلمنامه

 

4-موزه سینما:

اهداف کلی موزه:

1-  معرفی ذخایر کهن داستانی نظم و نثر به سینما گران و معرفی آثار اقتباسی موفق سینمایی به منظور ترغیب و ارجاع آنها به ذخایر ادبی و هنری و تاریخی کهن فارسی

2-    تدوین فعالیت های آموزشی موزه در امر شناسایی و معرفی میراث سینمایی

3-   روایتگری تاریخ سینما ی ایران به گونه ی یک تماشاگه تاریخ فرهنگ هنر و سنن نمایش

4-    تمرکز فعالیت های موزه ای و تاریخی سینمای ایران در موزه

5-   اجرای تندیس های مشاهیری که به گونه ای موثر و مرتبط و یا موفق در سینمای ملی بوده اند

6-  ارایه نمونه هایی چون جام سفالین شهر سوخته با نقوش متحرک معروف به سفال بز شهر سوخته به عنوان انیمیشن ایرانی با 5 هزا سال قدمت

 

5-دفتر جشنواره ها و مجامع سینمایی

اهداف کلی:

 1. تشکیل شورای روابط بین الملل برای ایجاد یک مدیریت یکپارچه و هماهنگ در حوزه ی بین الملل سینمای کشور و تدوین سیاستها و برنامه ریزی دراین خصوص
 2. تدوین سیاستها برنامه ها و آیین نامه های لازم به منظور ارزشیابی و نظارت بر جشنواره ها و مجامع داخلی
 3. ساماندهی برگزاری جشنواره ها بصورت محلی ومنطقه ای
 4. تعریف و صدور کارت صلاحیت برای دبیران جشنواره ها
 5. جلوگیریر از برگزاری جشنواره های غیر ضروری
 6. بررسی کارشناسی جشنواره های بین المللی و نحوی حضور سینمای ایران در شورای ذیربط معاونت
 7. توجه ویژه به آسیا و کشورهای اسلامی و شرقی در جشنواره ها و مجامع سینمایی
 8. توجه ویژه به حماسه ی پایداری مردم لبنان و فلسطین در جشنواره ها  انتخاب فیلم ها و داوران آنها