پژوهش های کاربردی

تحقیق کاربردی:

پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است.

یکی از زمینه های اصلی پژوهشهای کاربردی نظرسنجی ها هستند که در حال حاضر برای سنجش نظرات مردم  راجع به فیلم های سینمایی در حال اکران ،انجام می شوند که در زیر به معرفی آنها می پردازیم:

نظر سنجی:

ابعاد تاثیرگذاری سینما و دیگر تولیدات تصویری به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و نقش آن ها در ترویج افکار، رفتار، ارزش ها و باورها در بین مخاطبان را می‌توان از طریق مخاطبان آن (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) ارزیابی کرد0

اداره کل مطالعات و توسعه دانش و مهارتهای سینمایی، سمعی و بصری بدنبال راهی است که با توجه به نظرات مردمی و پیدا کردن علایق و سلیقه های مخاطبان ، بررسی آمارهای فروش و نقد و بررسی نظرات مختلف، و علاوه بر آن تاثیر سیاست های سازمان سینمایی را در رشد سینما مورد بررسی قرار دهد تا از بین سلایق مردمی و سیاست های اعمال شده سازمان، نقاط مشترک را پیدا نموده و با بسط و گسترش آن رشد و رونق سینما و ممانعت از رکود آن را دنبال کند.