قابل توجه پژوهندگان محترم : متن پژوهش های بارگذاری شده در حال ویرایش و صفحه آرایی است . متونی که در ذیل ارائه شده اند ، متون تصحیح شده نبوده و باعث امتنان خواهد بود که ما را از طریق نشانی : cineresearcher@gmail.com در ویرایش آن یاری نمایید . لازم به ذکر است کلیه حقوق مادی و معنوی متون پژوهشی ارائه شده در این تارنما متعلق به سازمان سینمایی ، سمعی و بصری کشور بوده و هرگونه بهره برداری از صورت و محتوای آثار با ذکر نام و کسب اجازه از مالک آن امکان پذیر خواهد بود .  


بررسی و شناسایی عوامل موثر بر اقتصاد سینما در ایران با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی بررسی و شناسایی عوامل موثر بر اقتصاد سینما در ایران با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی

 


 

الزامات و راهکارهای حضور موفق سینمای ایران در بازار سینمای جهان مطالعه موردی کشورهای ژاپن، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان و عراق.pdf الزامات و راهکارهای حضور موفق سینمای ایران در بازار سینمای جهان مطالعه موردی کشورهای ژاپن، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان و عراق.pdf

 

امکان‌سنجی و شناسایی الزامات تأمین‌مالی‌جمعی تولیدات بلند حرفه‌ای در سینمای ملی ایران امکان‌سنجی و شناسایی الزامات تأمین‌مالی‌جمعی تولیدات بلند حرفه‌ای در سینمای ملی ایران

 

بررسی ذائقه سینمایی مردم در کشور_با تاکید بر کسانی که سینما نمی روند بررسی ذائقه سینمایی مردم در کشور_با تاکید بر کسانی که سینما نمی روند

 

آسیب شناسی جایگاه نظام صنفی در حکمرانی بر سینمای ایران آسیب شناسی جایگاه نظام صنفی در حکمرانی بر سینمای ایران

 

آسیب شناسی نظام درون صنفی سینمای ایران آسیب شناسی نظام درون صنفی سینمای ایران

 

بررسی تطبیقی تعهدات کشورهای عضو بر اساس تعهدات سازمان و دیگر اسناد بین¬المللی بررسی تطبیقی تعهدات کشورهای عضو بر اساس تعهدات سازمان و دیگر اسناد بین المللی

 

تدوین شرح دروس و بازنگری شیوه های آموزش در آموزشگاه های آزاد سینمایی کشور تدوین شرح دروس و بازنگری شیوه های آموزش در آموزشگاه های آزاد سینمایی کشور

 

تعامل نهادهای سینما و تلویزیون در کشورهای منتخب (آمریکا، انگلیس، مصر، هند و استرالیا) تعامل نهادهای سینما و تلویزیون در کشورهای منتخب (آمریکا، انگلیس، مصر، هند و استرالیا)

 

طراحی و نظارت بر پیاده‌سازی نظام آماری سینمای ایران1

طراحی و نظارت بر پیاده‌سازی نظام آماری سینمای ایران1

 

طراحی و نظارت بر پیاده‌سازی نظام آماری سینمای ایران2 طراحی و نظارت بر پیاده‌سازی نظام آماری سینمای ایران2

 

فرصت ها و راهکارهای توسعه یافتگی سینما فرصت ها و راهکارهای توسعه یافتگی سینما

 

قواعد و الگوهای حمایت در سینماهای جهان قواعد و الگوهای حمایت در سینماهای جهان

 

مطالعه تأثیر تغییرات اجتماعی بر سینمای ایران مطالعه تأثیر تغییرات اجتماعی بر سینمای ایران

 

مطالعه تطبیقی افزایش مخاطبان سینما مطالعه تطبیقی افزایش مخاطبان سینما

 

مطالعه تطبیقی روابط حقوقی میان سینماگران در کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و هند مطالعه تطبیقی روابط حقوقی میان سینماگران در کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و هند

 

تهیه و تدوین اصول، استانداردها و الگوهای ساخت، توسعه و بازسازی سینماها در ایران1 تهیه و تدوین اصول، استانداردها و الگوهای ساخت، توسعه و بازسازی سینماها در ایران1

 

تهیه و تدوین اصول، استانداردها و الگوهای ساخت، توسعه و بازسازی سینماها در ایران2 تهیه و تدوین اصول، استانداردها و الگوهای ساخت، توسعه و بازسازی سینماها در ایران2

 

تهیه و تدوین اصول، استانداردها و الگوهای ساخت، توسعه و بازسازی سینماها در ایران3 تهیه و تدوین اصول، استانداردها و الگوهای ساخت، توسعه و بازسازی سینماها در ایران3

 

سناریوهای جهانی آینده سینما سناریوهای جهانی آینده سینما

 

چشم اندار آینده در سینمای ایران چشم اندار آینده در سینمای ایران