منبع فایل 3 - نمایش فایل

ARRIFLEX نخستین دوربین فیلم برداری دیجیتال ،ARRI D-20

توضیحات

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.