منبع فایل 3 - نمایش فایل

جلوه های بصری در سینما

توضیحات

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.