اخبار

تلویزیون و اینترنت بیشترین سهم تبلیغ از رسانه های سنتی اسپانیا را دارند


بازار تبلیغات اسپانیایی همچنان در حال تغییر است این در حالی است که رسانه های تبلیغات سنتی رو به رکود، اما تلویزیون و اینترنت در حال رشد هستند.
در نیمه اول سال 2016 برگ جدیدی از رسانه با عنوان بهبود بازار تبلیغات بعد از بحران بین سال های 2008 تا 2014 ظهور کرد. به طور کلی بازار رشد8/3 درصدی نسبت به همین زمان در سال گذشته داشته است و با توجه به گزارشات به سرمایه گذاری بیش از 1/2 میلیلارد یورو رسید.
FTA و pay-TVبه تنهایی بیش از نیمی از (53%) مبلغ سرمایه¬گذاری آگهی را که معادل حدود 11/1 میلیارد یورو بود را تنها با سرمایه گذاری در تلویزیون  به دست آوردند.
تبلیغات در رسانه¬های انلاین با رشد 2/1 درصدی به سومین بازار مهم تبدیل شده و در حال نزدیک شدن به رسانه های چاپی است که با رکود مواجه شده.
شرکت های Atresmediaو Mediasetبیش از 48 درصد سرمایه را به انحصار خویش دراورده اند. با شش و هفت کانال FTA هریک به ترتیب،Atresmedia 528 و Mediaset 484 میلیون یورو درآمد داشته اند.
هیچ تغییر بزرگی تا آخر سال پیش بینی نمی شود و هم¬چنان به نظر می¬رسد که از ماه دسامبر شاهد تغییرات خواهیم بود.

۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۳:۱۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید