جایزه پژوهش سالمعرفی جایزه پژوهش سال

معرفی جایزه پژوهش سال سینمای ایران

جایزه پژوهش سال سینمای ایران

جایزه پژوهش سال سینمای ایران  با نیت این که بتوان سینمای ایران را با پژوهش پیوند زد و آن را تقویت کرد در سال 1395 پایه گذاری شد. زیرا اعتقاد بر این بود که، وظیفه پژوهش معاصر کشف و شناخت سینماست. آن چنان که باید باشد.

پژوهش چهره پنهان سینما را به خودش نشان می دهد. هنوز رمزهای زیادی برای گشودن وجود دارد. رازهایی ناگفته. ناشنوده. که پژوهشگر راستین به قلب آنها خواهد رفت. مثل غواصی که به قلب اقیانوس می رود. به امید کشف مروارید و اکنون این اقیانوس نامش سینماست و آن غواصی نامش پژوهش سینما.

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی و مدرسه ملی سینمای ایران به منظور ایجاد زمینه­ های مناسب برای شناسایی و تامین نیازهای پژوهشی سینمای ایران و بهره­ گیری هر چه بیشتر جامعه به طور عام و سینما و سینماگران به صورت خاص از نتایج و یافته­ های پژوهشی و مطالعاتی و کوشش­ های علمی اساتید و پژوهش گران در دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و ارج نهادن به کوشش­ های آنان و معرفی آثار برتر نخستین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال را در آذرماه 1396 برگزار کردند. پس از آن دوره دوم در سال بعد آن برگزار شد و اینک به دوره سوم رسیده ایم.

دبیری دوره اول برعهده آقای دکتر اسماعیل بنی اردلان بود که حکم خود را از آقای رمضانعلی حیدری خلیلی به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی و رئیس شورای سیاستگذاری جایزه پژوهش دریافت کرده بود. دبیری دوره دوم هم بر عهده آقای دکتر احمد ضابطی جهرمی بود که حکم خود را از آقای دکتر محمود اربابی به عنوان معاون جدید دریافت کرد.

در حالی که دوره اول بر بازه زمانی شش ساله تاکید داشت در نهایت 110 اثر را داوری کرد، اما دوره دوم، که فقط یکسال را شامل می­ شد، با 91 اثر مواجه گردید. این به معنای آشنایی بیشتر و به وجود آمدن رغبت پژوهشگران به این موضوع بود.