احمد ضابطی جهرمی

احمد

ضابطی جهرمی

۱ مهر ۱۳۹۸

دکتر احمد ضابطی جهرمی استاد تمام دانشگاه صداوسیما؛ دارای دکترای پژوهش هنر در شاخه های هنرهای دراماتیک؛ گرایش سینما و تلویزیون

دکتر احمد ضابطی جهرمی استاد تمام دانشگاه صداوسیما؛ دارای دکترای پژوهش هنر در شاخه های هنرهای دراماتیک؛ گرایش سینما و تلویزیون می­باشد. وی مولف؛ پژوهشگر و مترجم متون سینمایی؛ مستندساز و تدوینگر فیلم است. ایشان درحوزه های تخصصی آموزش و پژوهش، سینمای مستند و تدوین فیلم فعالیت می کنند. ایشان دبیری دومین دوره جایزه پژوهش سینمای سال را بر عهده داشتند.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱ مهر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

احمد ضابطی جهرمی
احمد ضابطی جهرمی
احمد ضابطی جهرمی

دکتر احمد ضابطی جهرمی استاد تمام دانشگاه صداوسیما؛ دارای دکترای پژوهش هنر در شاخه های هنرهای دراماتیک؛ گرایش سینما و تلویزیون می­باشد. وی مولف؛ پژوهشگر و مترجم متون سینمایی؛ مستندساز و تدوینگر فیلم است. ایشان درحوزه های تخصصی آموزش و پژوهش، سینمای مستند و تدوین فیلم فعالیت می کنند. ایشان دبیری دومین دوره جایزه پژوهش سینمای سال را بر عهده داشتند.