شهاب الدین عادل

شهاب الدین

عادل

۱ مهر ۱۳۹۸

دکتر شهاب الدین عادل دانشیار و رئیس دانشکده سینما تاتر دانشگاه هنر

دکتر شهاب الدین عادل دانشیار و رئیس دانشکده سینما تاتر دانشگاه هنر است. دکترای پژوهش هنر در گرایش هنرهای دراماتیک شاخه سینماوتلویزیون دارند. ایشان به عنوان نویسنده و مترجم و منتقد سینما وعکاس فعالیت کرده و در حوزه های عکاسی، نظریه های تصویری و تاریخ نظریه های سینما پژوهش های مفصلی داشته و صاحبنظر می باشند.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱ مهر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

شهاب الدین عادل
شهاب الدین عادل
شهاب الدین عادل

دکتر شهاب الدین عادل دانشیار و رئیس دانشکده سینما تاتر دانشگاه هنر است. دکترای پژوهش هنر در گرایش هنرهای دراماتیک شاخه سینماوتلویزیون دارند. ایشان به عنوان نویسنده و مترجم و منتقد سینما وعکاس فعالیت کرده و در حوزه های عکاسی، نظریه های تصویری و تاریخ نظریه های سینما پژوهش های مفصلی داشته و صاحبنظر می باشند.