احمد الستی

احمد

الستی

۱ مهر ۱۳۹۸

دکتر احمد الستی متولد سال ۱۳۲۷ در مشهد استاد و مدیر گروه رشته سینما در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

دکتر احمد الستی متولد سال ۱۳۲۷ در مشهد استاد و مدیر گروه رشته سینما در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. پژوهشگر و مترجم سینما است. مستند علف، سه روایت و یک مقدمه، و کتاب هنر دقت (کلام و تصویر در مردم نگاری) از جمله آثار ترجمه ه­ای ایشان است.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱ مهر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

احمد الستی
احمد الستی
احمد الستی

دکتر احمد الستی متولد سال ۱۳۲۷ در مشهد استاد و مدیر گروه رشته سینما در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. پژوهشگر و مترجم سینما است. مستند علف، سه روایت و یک مقدمه، و کتاب هنر دقت (کلام و تصویر در مردم نگاری) از جمله آثار ترجمه ه­ای ایشان است.