مسعود برومند

مسعود

برومند

۱ مهر ۱۳۹۸

دکتر مسعود برومند دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استاد دانشگاه و فارغ التحصیل دوره دکتری مهندسی مکانیک (توربو ماشین)

دکتر مسعود برومند دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استاد دانشگاه و فارغ التحصیل دوره دکتری مهندسی مکانیک (توربوماشین) است. وی همچنین از سال ۱۳۹۳ مدیر مسئولی نشریه علمی و پژوهشی امیرکبیر را عهده دار بوده است. فعالیت به عنوان مدیر گروه، معاون آموزشی و رئیس دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه امیرکبیر از جمله سوابق علمی و مدیریتی وی به شمار می رود. دکتر برومند همچنین عضو شورای پژوهشی شرکت ملی گاز ایران و عضو شورای سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی بوده و پیش از این نیز مسئولیت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر و معاونت توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی ایران (از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) را برعهده داشته است. 
تاریخ آخرین بروزرسانی ۱ مهر ۱۳۹۸

اطلاعات اشخاص

مسعود برومند
مسعود برومند
مسعود برومند
دکتر مسعود برومند دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استاد دانشگاه و فارغ التحصیل دوره دکتری مهندسی مکانیک (توربوماشین) است. وی همچنین از سال ۱۳۹۳ مدیر مسئولی نشریه علمی و پژوهشی امیرکبیر را عهده دار بوده است. فعالیت به عنوان مدیر گروه، معاون آموزشی و رئیس دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه امیرکبیر از جمله سوابق علمی و مدیریتی وی به شمار می رود. دکتر برومند همچنین عضو شورای پژوهشی شرکت ملی گاز ایران و عضو شورای سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی بوده و پیش از این نیز مسئولیت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر و معاونت توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی ایران (از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) را برعهده داشته است.