بانک جامع آمار و اطلاعات سینما

بانک جامع آمار و اطلاعات سینما

1-تهیه بانک اطلاعاتی جامع سینمای ایران:

بانک اطلاعات جامع سینمای ایران به منظور

1- اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات آموزشی ،پژوهشی به محققین و دانش پژوهان و ایجاد ارتباط با محققین

2-جمع آوری ذخیره و روزآمد کردن آمار و اطلاعات مربوط به سینمای کشور

3-انتشار منابع آموزشی و اطلاعاتی در حوزه فعالیت‌های سازمان

4-گسترش مرزهای دانش در حوزه اطلاع‌رسانی
5-حفظ سابقه علمی اطلاعات مرکز و اطلاعات سینمایی کشورایجاد شده است و در کلیه زمینه ها و حوزه های مرتبط با هنر- صنعت سینما، به جمع آوری و دسته بندی آمار و اطلاعات می پردازد.

2- بانک آمار و اطلاعات فروش فیلم و سینما در کشور  واحد پژوهش:

این واحد از سال 1363 اقدام به جمع آوری آمار و اطلاعات فروش فیلم و سینما در کشور نموده است . و از سال 1386 تا کنون این اطلاعات به صورت مکانیزه و از طریق سایت فروش به شرح ذیل جمع آوری می گردد.

 

*سایت فروش روزانه فیلم وسینما در کشور

سایت فروش سینماهای کشور به آدرس www.ncn-sales.ir  از سال 1386 در دفتر مطالعات و توسعه دانش و مهارت سینمایی سازمان سینمایی کشور  طراحی و راه اندازی گردید و بنا به صلاحدید مدیران وقت  با شرکت پارس آنلاین برای نگهداری آن قراداد منعقد گردید . از سال 1391 که این قرارداد به اتمام رسیده و بنا به پیشنهاد همکاران محترم واحد IT  برای الحاق به سایت وزارتخانه SERVER  آن در اختیار واحد IT قرار گرفته است . اطلاعات این سایت شامل ( مشخصات فیلم – مشخصات سینماهای کشور و اطلاعات روزانه فروش سینماهای کشور )می باشد که هر روز به روز رسانی می شود.

با توجه به اهمیت اطلاعات این سایت که شامل کلیه اقلام آماری  مورد نیاز سازمان سینمایی است .اطلاعات از این طریق جمع آوری و گزارش گیری می شود و در اختیار مدیران ، تهیه کنندگان فیلم ،دانشجویان و محققان و مرکز آمار کشور و سایر نهادهای دولتی قرار می گیرد.

این گزارش ها در قالب های زیر ارایه می شوند:

گزارش یک  ماهه فروش فیلم و سینما در تهران

گزارش سه ماهه فروش فیلم و سینما در تهران و شهرستانها

گزارش شش ماهه فروش فیلم و سینما در تهران و شهرستانها

گزارش یک ساله فروش فیلم و سینما در تهرن و شهرستانها