دفتر توسعه فناوری های سینماییشهرک های سینماییمدارک مورد نیاز جهت تاسیس شهرک سینمایی

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شهرک های سینمایی

مورد نیاز مدارک برای تاسیس شهرک های سینمای

(در طول زمان بررسی به ترتیب زیر و رعایت آیین نامه مراکز فنی پشتیبانی)

 

1-    متقاضیان پروانه احداث شهرک سینمایی، می بایست تقاضای خود را با ذکر دلایل احداث شهرک به دفتر توسعه زیر ساخت و فناوری های سینمایی ارسال نماید.

2-  گزارش توجیهی شهرک با ذکر دلایل مناسب بودن مکان شهرک از لحاظ شبکه ارتباطی و مواصلاتی، مولفه های نیرو شامل آب، برق، گاز، تلفن و شبکه اینترنت و چگونگی تامین آنها

3-     نقشه هوایی زمین در مقیاس مورد نظر

4-  اسناد مالکیت زمین به نام متقاضی. در صورتی که زمین موردنظر بیش از یک مالک اعم از مشاع یا مفروز داشته باشد، فتوکپی شرکت نامه یا قرارداد یا موافقتنامه بین مالکین

5-  گواهی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو از نظر وجود یا امکان ایجاد منابع آب و برق و گاز برای تأمین احتیاجات شهرک در قالب سقف جمعیتی و برنامه‌های احداث شهرک

6-  توجیه بلامانع بودن زمین موردنظر از لحاظ رعایت حریم های قانونی (قانون حفظ و گسترش فضای سبز در مورد اراضی مشجر و باغ ها)

7-  ارائه گواهی بلامانع بدون استفاده از زمین(قانون عدم تخریب اراضی کشاورزی و اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی) از اداره جهاد کشاورزی

8-    ارائه گواهی شهرداری مبنی بر عدم قرارگیری زمین موردنظر در محدوده قانونی یا حریم شهرهای مجاور

9-    ارائه موافقت سازمان مسکن و شهرسازی در مورد تاسیس شهرک‌های غیرمسکونی

10-   ارائه موافقت استانداری مربوطه در خصوص راه اندازی شهرک سینمایی در استان مذکور

11-  ارائه موافقت سازمان منابع طبیعی در خصوص راه اندازی شهرک سینمایی در منطقه مورد نظر