آدرس: میدان بهارستان-خیابان کمال الملک-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-سازمان سینمایی-طبقه اول-دفتر توسعه فناوری  سازمان سینمایی و سمعی و بصری

 

شماره های تماس:

امور تجهیزات سینمایی: جناب آقای محبی 38512734 سرکار خانم رمزی 38512740

امور صدا: سرکار خانم رضائی 38512736 جناب آقای طلابیگی 38512735

امور لابراتواری: سرکار خانم ها اسدیان و عظیم زادگان 38512740

امور تدوین :سرکار خانم رضایی 38512736وجناب آقای محمدی 38512734

شماره تلفن دفتر مدیر کل توسعه جناب آقای فرج: 38512741

 

رایانامه: dtcinama@farhangmail.ir